www.inburgering.eigenstart.nl

Deze website is gemaakt door Wietske Anema,gecertificeerd docent NT2 en examinator WI.

Wijziging Wet Inburgering

Vanaf 1 januari 2013 is de wet inburgering gewijzigd. Het nieuwe inburgeringsexamen bestaat uit het huidige KNS en TGN + 3 nieuwe onderdelen schrijven, lezen en luisteren. Tot 2015 kunt u zowel de oude of de nieuwe examens doen.

Documenten

In het raamwerk NT2 staan de taalniveau's beschreven.(Kijk bij A2 niveau voor inburgeren)

Inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen bestaat uit een praktijkdeel en een centraal deel. Voor het praktijk deel kunt u bewijzen verzamelen (portfolio).

Wat is portfolio?

Een portfolio is een verzameling van bewijzen. U bewijst met het portfolio dat u voldoende bent ingeburgerd in Nederland. Een duidelijke handleiding vindt u het nieuwe portfolio Werk

Portfolio - eindtermen taal

In de eindtermen taal vindt u informatie over de leerdoelen van elk bewijs. U kunt bij de vaardigheden zien of u moet praten en/ of schrijven. Ook staat er in de eindtermen taal met wie u moet praten, waar het gesprek moet zijn (locatie) en welke vaardigheden vereist zijn.

Geen bewijzen verzamelen?

Vanaf 1 maart moet u op het praktijk examen 4 situaties na doen. (= 4 assessment doen)

EXTRA : Arbeidsmarktmodule!!

Het plan is om per 1-1-2015 het inburgeringsexamen uit te breiden met een arbeidsmarktmodule

Werk

Werk (Portfolio route)

Alleen bewijzen verzamelen? Vanaf 1 maart moet u voor het portfolio 8 bewijzen verzamelen voor Burgerschap, 4 bewijzen voor Werk zoekenen en 8 bewijzen voor Werk hebben. Hoe? Lees bladzijde 1 -24 van het portfolio.

Examen: portfolio route

Is uw portfolio compleet en goed genoeg? Dan krijgt u een gesprek over de bewijzen in het portfolio. U moet ook een schrijfopdracht doen. Het examen duurt ongeveer 30 minuten

Werk (mix route)

Bewijzen verzamelen en assessments doen? Voor het portfolio moet u 4 bewijzen verzamelen voor Burgerschap 2 bewijzen voor Werk zoeken en 4 bewijzen voor Werk hebben.

Werk zoeken

Portfolio ideeën en tips

Burgerschap

Praktijk examen doen met 4 assessments? U hoeft geen portfolio bewijzen te verzamelen

Burgerschap (portfolio route)

Alleen bewijzen verzamelen? Vanaf 1 maart moet u voor Burgerschap 8 bewijzen verzamelen.

Burgerschap (mixroute)

Bewijzen verzamelen en assessments doen? Voor Burgerschap moet u 4 bewijzen verzamelen.

Panelgesprek

Als u de bewijzen hebt verzameld, krijgt u een panelgesprek. U moet niet alleen over de bewijzen praten (A2 niveau), maar ook iets opschrijven.

Centrale examen

Toets Gesproken Nederlands

Deze toets(TGN) bestaat uit de onderdelen: Zinnen na-zeggen (herhaal opdrachten), korte vragen,tegenstellingen en 2 keer een kort verhaal navertellen. De toets duurt ongeveer 15 minuten. Oefenen? bel 010-2944235

Elektronisch Prakrijk Examen

Dit examen gaat via de computer en toetst de taalvaardigheden. U krijgt vragen over praktijksituaties. De vragen gaan over hoe dingen gaan Nederland U krijgt bijvoorbeeld vragen over hoe u de geboorte van uw kind aangeeft bij de gemeente.Of hoe u in Nederland een verzekering afsluit. Het examen duurt 60 minuten.

Nog meer gratis oefeningen

Een website met gratis oefeningen, portfolio tips en informatie over inburgeren

Centrale examen

Het Centrale examen bestaat uit 3 onderdelen: Kennis van de Nederlandse Samenleving,Toets Gesproken Nederlands en het Elektronisch Praktijkexamen.

Examen: gaat over familie Tan

De vragen van het inburgeringsexamen worden gesteld aan de hand van de belevenissen van een familie. Deze familie heet de familie Tan. Klik op de link hieronder om de familie Tan te leren kennen

Kennis Nederlandse Samenleving

Het examen Kennis van de Nederlandse samenleving gaat via een computer. U hoort en ziet op het beeldscherm waar de vragen over gaan. het examen duurt ongeveer 45 minuten.
Inburgeren doe je niet alleen!